Contractinformatie CZ

  • -

Contractinformatie CZ

Dalen, januari 2018

Betreft: Onze contractering met zorgverzekeraar CZ

Geachte heer/mevrouw,

Zoals ieder jaar sluiten wij aan het eind van het lopende kalenderjaar contracten af voor het komende jaar met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars.

Dit jaar hebben wij voor het eerst besloten voor 2018 géén contract af te sluiten met zorgverzekeraar CZ.

Graag leggen wij u daarom in deze brief uit waarom wij in 2018 geen contract afsluiten met CZ en wat hiervan voor u de eventuele gevolgen kunnen zijn voor fysiotherapie.

De tarieven die de ziektekostenverzekeraars betalen aan fysiotherapeuten zijn voor de fysiotherapeuten al jaren hetzelfde terwijl onze kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud van apparatuur, gas/licht en bijscholing elk jaar een paar procent stijgen. Al een aantal jaren pleiten wij als beroepsgroep voor reparatie van de tarieven maar geen enkele ziektekostenverzekeraar is bereid de tarieven aan te passen. Verder is CZ de enige ziektekostenverzekeraar die een zogenaamd omzetplafond hanteert. Dat betekent dat het tarief boven een vooraf bepaalde omzet de rest van het jaar nog lager wordt. U zou het kunnen vergelijken met een bakker die de tweede helft van het jaar zijn brood goedkoper verkoopt. Dat kan een bakker zich niet veroorloven en wij als fysiotherapeuten ook niet.

Wij hopen dat u zult begrijpen dat dit voor ons niet acceptabel is.

Daarom hebben wij besloten om in 2018 geen contract meer af te sluiten met CZ.

Wij zullen u, indien u besluit ook in 2018 verzekerd te blijven bij CZ en behandelingen nodig heeft, een factuur sturen, die u aan ons betaalt en die u vervolgens zelf bij CZ kunt indienen. Afhankelijk van uw verzekering zal CZ deze geheel of gedeeltelijk aan u vergoeden.

CZ heeft de volgende verschillende basisverzekeringen:

(zie ook www.cz.nl/klantenservice/hoe-zit-dat-nou/wat-is-het-verschil-tussen-een-natura-en-restitutieverzekering)

 

Zorg bewust polis + aanvullende verzekering:     70% vergoed van het gebruikelijke markttarief

Zorg op maat polis + aanvullende verzekering:   75% vergoed van het gebruikelijke markttarief

Zorgkeuze polis + aanvullende verzekering:       100% vergoed van het gebruikelijk markttarief

 

Hierbij zijn de eerste  twee polissen zogenaamde naturapolissen, waarbij u alleen alle kosten vergoed krijgt al u naar een door CZ gecontracteerde zorgverlener gaat. Bij de laatste polis krijgt u ook alle kosten vergoed als u naar een niet door CZ gecontracteerde zorgverlener gaat. Dit wordt een restitutiepolis genoemd. Overigens kunt u alleen tussen deze twee soorten kiezen voor uw basisverzekering. De aanvullende verzekering is altijd een naturapolis waarbij u de kosten bij een niet gecontracteerde zorgverlener dus niet volledig vergoed krijgt.

Voor kinderen worden vanuit de basisverzekering de eerste 18 behandelingen volledig vergoed.

Als u zeker alle kosten altijd vergoed wilt krijgen kunt u ook overwegen over te stappen naar een andere ziektekostenverzekeraar waar wij wel een contract mee hebben. Voor de volledigheid: CZ is de enige ziektekostenverzekeraar waar wij voor 2018 geen contract mee afsluiten.

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Fysiotherapeutisch TrainingsCentrum Dalen

Petra Vlasma-Bultena                                               Rinze Stellingwerf


Zoeken

Maak een afspraak!

Maak gemakkelijk een afspraak met ons via de Afspraakpagina