Kinderfysiotherapie

Wat doet de kinderfysiotherapeut?


Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van het kind in zijn leefomgeving (bij normale en afwijkende motoriek). Zo kijkt hij/zij naar het niveau van de motoriek. Ook bekijkt hij/zij het cognitieve niveau (kennissen ervaring) en de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind. Om te beginnen, onderzoekt de kinderfysiotherapeut uw kind. Een dergelijk onderzoek bestaat uit:

Kinderfysiotherapie
 • een vraaggesprek met de opvoeders;
 • een onderzoeksmethode die op het kind wordt afgestemd;
 • een per leeftijdsgroep wisselend referentiekader;
 • op het kind gerichte, speciaal ontwikkelde onderzoeksinstrumenten.

Dit onderzoek is de basis voor de behandeling. Onze oefeningen sluiten altijd aan op de bewegingsvaardigheid, bewegingservaring en de bewegingsbehoeften van het kind in zijn dagelijkse omgeving. Soms verspreiden wij dit onderzoek over een aantal behandelsessies. Op die manier kunnen wij de behandeling zo goed mogelijk op het kind afstemmen.

Voor wie?

Kinderen van nul tot achttien jaar, kunnen bij onze kinderfysiotherapeut terecht. Op elke leeftijd leert een kind motorische vaardigheden. Soms ontwikkelt een kind zich trager, of afwijkend in vergelijking tot zijn leeftijdgenootjes. Dit kan het gevolg zijn van een stoornis in het houdings- en bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, de zintuigen of de organen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in de motorische ontwikkeling. Wanneer een kind problemen heeft in de ontwikkeling, kan een huisarts of kinderarts het naar de kinderfysiotherapeut doorverwijzen.

Aan wat voor problemen kunt u hierbij denken?

 • een dreigende of vermoedelijke ontwikkelingsachterstand
 • een vermoedelijke of vastgestelde hersenbeschadiging (kan zowel tijdens als na de geboorte ontstaan)
 • leer-, gedrag- en/of concentratieproblemen
 • orthopedische aandoeningen
 • aandoeningen aan de luchtwegen

Wat is er anders?

De tijdsduur, hoeveelheid en inhoud van de behandeling voor kinderen verschillen in die van volwassenen. Ook richten wij ons met de behandeling niet alleen op de hulpvraag van het kind, maar ook op die van de ouders. Veelvuldig contact met ouders, verzorgenden en leerkrachten, vinden wij dan ook erg belangrijk. Over het algemeen is een van de opvoeders bij de behandeling aanwezig. Op die manier voelt het kind zich sneller vertrouwd.

Onze oefenruimte is ook op kinderen aangepast. Er is voldoende afwisseling in oefen- en spelmateriaal. Normaal gesproken is de behandeling in ons centrum. Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, behandelen wij meestal aan huis. Door de groei en ontwikkeling van kinderen, evalueren wij de behandeling voortdurend. Wanneer nodig, passen wij de behandeling aan.


Zoeken

Archief

Maak een afspraak!

Maak gemakkelijk een afspraak met ons via de Afspraakpagina

Zoeken

Recent Comments

  Categories

  • Geen categorieën